Jacobus Major

Eikenhout; hoogte 124 cm.
Atelier Meester Arnt van Kalkar; 1480-1485

Beeldbeschrijving

Het fraai gesneden beeld behoort tot de beste beelden van de collectie. We zien een opvallend soepele, enigszins S-vormige houding en fraai snijwerk dat zich manifesteert in de diep uitgesneden plooien van de mantel, die op de linker schouder is omgeslagen en onder de linker arm is opgenomen. Verder vallen op de fijn gesneden vingers, met name die van de linkerhand die het boek dragen en de individuele trekken van het gelaat. De neogotische polychromie , aangebracht rond 1833 en die in zeer slechte staat verkeerde, is onlangs fraai gerestaureerd door het Restauratie Atelier Limburg te Maastricht.

De apostel Jacobus Major, hier gekenschetst door de schelp op zijn hoed, gold in de middeleeuwen als de pelgrimsheilige bij uitstek. Santiago de Compostela in noord-oost Spanje was een van de grootste, zo niet de grootste bedevaartsplaats in Europa. Al in 1427, dus vůůr de bouw van de huidige kerk, was er een altaar gewijd aan deze heilige. Bovendien bestond er in Venray een St. Jacobsgilde. Het beeld moet echter zijn aangeschaft, samen met verschillende andere beelden, na het begin van de bouw van de kerk in 1462 en wel bij het atelier van Meester Arnt in Kalkar. Wat betreft houding en snijwerk kan het worden vergeleken met het beeld van Antonius Abt en zelfs met het beroemde en eigenhandig door Meester Arnt vervaardigde beeld van de apostel Paulus in het Museum Catharijneconvent te Utrecht.

levensverhaal en verering

Zie pagina Apostel Jacobus Major


grote afbeelding
plaats