Christus Salvator

Zacht hout; hoogte 175 cm
16e eeuw

Beschrijving

Christus Salvator is hier afgebeeld als heerser en redder van de mensheid. In zijn linkerhand draagt hij de wereldbol en zijn rechterhand strekt hij zegenend uit. Hij is gekleed in een lang gewaad en een lange mantel, die vanaf de schouders naar achteren wegvalt. Zijn houding is die van een staande figuur met het rechterbeen iets naar voren en de linkerheup licht naar buiten gedraaid. Het snijwerk is niet van uitzonderlijke kwaliteit. De zichtbare polychromie dateert van kort na de 2e W.O. en is aangebracht in het atelier van Gerard Janssen in Den Haag.

Zowel de houding als de kleding wijzen op een laatmiddeleeuwse oorsprong. Het beeld vraagt erom om op afstand bekeken te worden. Het heeft oorspronkelijk zeer waarschijnlijk hoog (-op een altaar?-) gestaan.

Oorspronkelijk was de Venrayse kerk toegewijd aan Christus Salvator. In 1485 was het hoofdaltaar een Salvator-altaar dat in de 17e eeuw door een barok altaar werd vervangen. Of er een relatie heeft bestaan tussen dit beeld en het verdwenen altaar is niet (meer) te achterhalen.


grote afbeelding
plaats