Christus op de koude steen

Eikenhout; hoogte 85 cm
Zuidelijke Nederlanden; begin 16e eeuw

Beeldbeschrijving

Dit beeld is zeer waarschijnlijk meerdere malen oversneden. Bekend zijn de ingrijpende restauraties die tussen 1936 en 1941 en na de Tweede Wereldoorlog plaat vonden. Zo zijn het hoofd van Christus en de doornenkroon bijna helemaal vernieuwd. Ook het oorspronkelijke snijwerk lijkt niet erg overtuigend te zijn uitgevoerd, wat vooral tot uiting komt in de vreemde rechter schouder en in de rond gebogen armen.

Het afgeloogde beeld is pas laat in de collectie opgenomen. Het werd in 1935-1936, samen met nog enkele andere kleine beelden, aangetroffen op de zolder van de pastorie en het is waarschijnlijk afkomstig uit het in 1802 opgeheven klooster Jeruzalem, dat vlakbij de kerk lag. Dit is o.a. op te maken uit een oude foto van het beeld, waarop het woord "Jerusalem" staat te lezen.

Christus op de Koude Steen is de benaming voor de afbeelding van een geboeide Christus met doornenkroon, die - zittend op een rotsblok - wacht op zijn kruisiging. Het is een typisch Andachtsbild, een devotiebeeld dat een moment uit het lijden van Christus weergeeft en dat zo is vormgegeven dat de toeschouwer wordt aangezet om Christus' passie te overwegen.


grote afbeelding
plaats