Calvariegroep

Eikenhout; corpus hoogte 181 cm
Maria en Johannes: hoogte 170 cm
Atelier: omgeving Meester van Elsloo; begin 16e eeuw

Beschrijving

De Calvariegroep bestaat uit drie beelden: Christus aan het kruis met rechts van Hem Maria en links Johannes. Het kruis staat op een rotsberg. Het kruishout is vernieuwd en het beeld van Christus is samengesteld uit verschillende stukken die tijdens de restauratie na de 2e W.O. zijn aangevuld. De neogotische polychromie is hierbij niet gerestaureerd. Het op de achterzijde van de calvarieberg genoemde jaartal 'ANNO 1653' verwijst mogelijk naar een toen aangebrachte verflaag, die misschien nog gedeeltelijk onder huidige laag aanwezig is.

De zware kleding van Maria en Johannes, de hoofdsluier waarmee Maria haar tranen droogt, het losse doekjein de linkerhand van Johannes en het buidelboek doen vermoeden dat het werk uit (de omgeving van) het atelier van de Meester van Elsloo komt. Dit vermoeden wordt nog versterkt door de strakke en frontale houding van de beide figuren onder het kruis.

Mogelijk is deze calvariegroep een geschenk van de bouwpastoor van de kerk, Gysbert van der Gaet, die volgens zijn testament van 1490 tachtig Rijnse guldens ter beschikking stelde voor een groot kruis dat op het kerkhof geplaatst moest worden en dat tot de restauratie van de kerk in 1867 onder een afdak tegen de kerk heeft gestaan.

De groep, die later op diverse plaatsen in de kerk heeft gestaan, bevindt zich nu in de stiltekapel aan de noordzijde van de kerk.


grote afbeelding

detail  - detail  - detail  - plaats