Beelden

In de Petrus' Bandenkerk bevinden zich in totaal 90 beelden, stammend uit 6 eeuwen kerkgeschiedenis:

15e eeuw: 20 beelden
16e eeuw: 19 beelden
17e eeuw: 15 beelden
18e eeuw: 9 beelden
19e eeuw: 23 beelden
20e eeuw: 4 beelden

Deze rijkdom is onder meer te danken aan het feit dat de reformatie en de beeldenstorm Venray onberoerd hebben gelaten. Ook de verwoesting van de kerk aan het einde van de tweede wereldoorlog betekende niet dat de beeldenrijkdom verloren ging. Vrijwel alles kon weer worden teruggevonden en hersteld.


Volgnummer:  van