H. Maria, O.L.V. van Smarten

Eikenhout; hoogte 175 cm
Eerste helft 16e eeuw

Beeldbeschrijving

Het grote en massief uitgevallen beeld toont Maria met licht afgewend hoofd en haar handen gekruist voor haar borst. Op haar gelaat een smartelijke uitdrukking. Zij draagt een rijk geplooid kleed tot op haar voeten. Dit is versierd met rode kruismotieven. Haar hoofd en schouders zijn met een schouderdoek bedekt. De polychromie is neogotisch.

Het beeld toont sterke overeenkomsten met het beeld van Johannes dat links van haar geplaatst is. Tussen hen in hangt een Triomfkruis. Samen met dit kruis en wordt zo een zgn. Triomfkruisgroep gevormd, hoewel dit kruis niet origineel bij deze groep hoort.

Het beeld is in 2008 opnieuw gerestaureerd door het Restauratie Atelier Limburg (SRAL).

Levensverhaal en Verering

Zie pagina Maria met Kind


grote afbeelding
plaats