Sint Crispinianus

Hout; hoogte 75 cm
16e eeuw

Beeldbeschrijving

De beelden van de twee broers Crispinus en Crispinianus zijn fraai gesneden uit een tot nu toe nog onbekende houtsoort. Beide heiligen worden afgebeeld met elk een els in de hand, het gereedschap van de schoenmaker. De kleding is een goede weergave van de middeleeuwse kledij. De palmtak is een teken van hun martelaarschap. Elders worden zij ook wel afgebeeld met een van hun martelwerktuigen, de molensteen. Beide beelden moeten nog gerestaureerd worden.

Levensloop

Crispinus en Crispinianus waren twee rijke Romeinse broers die in de derde eeuw leefden. Zij waren christen, een geloofsovertuiging waarmee men onder keizer Diocletianus (Maxentius?) een groot risico liep. Zij vertrokken uit Rome en vestigden zich in het Noord-Franse Soissons. Hier legden zij getuigenis af van hun geloof en preekten zij over het christendom. Zij verdienden hun dagelijks brood als schoenmaker. Later werden zij toch door de Romeinse macht gevangen genomen. Omdat zij trouw bleven aan hun christelijk geloof werden zij, na vreselijk gemarteld te zijn, onthoofd.

Verering

De feestdag van Sint Crispinus en Sint Crispianus valt op 25 oktober.

Zij zijn de patronen van de leerlooiers en schoenmakers.


grote afbeelding
plaats