Apostel Johannes (triomfkruisgroep)

Eikenhout; hoogte 175 cm
Eerste helft 16e eeuw

Beeldbeschrijving

Het beeld van Johannes, uit de late middeleeuwen, is fors en toont een Johannes met golvend haar en blote voeten. In zijn linkerhand heeft hij een boek en zijn rechter is over zijn borst gevouwen. Zijn groen onderkleed is aan de onderkant versierd met een rode bies. Zijn lange, goudkleurige bovenkleed hangt over zijn schouders en wordt met zijn linkerarm tegen zijn middel geklemd. De polychromie is neogotisch.

Tot 1995 heeft dit Johannesbeeld, dat momenteel naast het triomfkruis staat, deel uit gemaakt van de apostelreeks, waarbij het zich tegen de meest oostelijke pilaar aan de zuidzijde bevond, daar waar nu de beeld van Petrus Paus tegenaan staat. Vr de oorlog stond er ook nog een adelaar aan zijn voeten.

Als men Johannes afbeeldt, doet men dit bijna altijd met een figuur, die samen met Maria onder het kruis staat. Ook hier staat hij links van een Triomfkruis en rechts daarvan staat Maria en wordt zo een zgn. Triomfkruisgroep gevormd. Het kruis is echter geen origieel onderdeel van van deze groep. Het beeld is in 2008 opnieuw gerestaureerd door het Restauratie Atelier Limburg. (SRAL)r.

Levensverhaal

Johannes was de zoon van Zebedes en Maria Salome, (halfzuster van de H. Maagd) en broer van Jakobus de Meerdere . Hij kwam uit het in de buurt van het meer van Genezaret gelegen Betsaida . Johannes was, evenals Petrus, Andreas en Jakobus, visser van beroep.

Vanaf het begin van zijn roeping als apostel is Johannes een van de meest geliefde leerlingen van Jezus geweest. Bij bijzondere gebeurtenissen in het Openbare leven van Jezus was hij altijd aanwezig: samen met Petrus en Jakobus bij de verheerlijking op de berg Tabor en later ook met dezelfden in de Hof van Olijven toen Jezus zich in doodsangst voorbereidde op zijn gevangenneming. Op de Calvarieberg stond hij als enige van de apostelen mt Maria onder het kruis. Op de dag van Jezus’ Verrijzenis, ging hij samen met Petrus als eerste op weg om te kijken of het waar was wat de vrouwen over het lege graf hadden verteld. Dit alles staat vermeld in het vierde, door hem geschreven evangelie.

In het jaar 69 kwam hij naar Efse en van daaruit leidde hij alle kerken die hij in Klein Azi gesticht had. Tijdens zijn verbanning van 95-96 naar het eiland Patmos - door keizer Domitianus - schreef hij het wonderlijke boek Openbaringen.

Johannes bereikte een hoge ouderdom en is rond het jaar 100 nabij Efese, als enige apostel, een natuurlijke dood gestorven. Hier werd hij ook begraven.

Verering

Zijn feestdag is 27 december

Hij is o.a. de patroon van theologen, ambtenaren, notarissen, beeldhouwers, schilders, schrijvers, en wijnboeren.

Patroon tegen: brandwonden, vergiftigingen, voetkwalen, vallende ziekte (epilepsie).

Patroon voor: een goede oogst.


grote afbeelding
plaats