Maria met Kind

"Onze Lieve Vrouw van Venray"

Lindenhout; hoogte 123 cm
18e eeuw

Beeldbeschrijving

De elegante ruimtelijke houding van Maria en ook haar zwierige mantel wijzen erop dat dit Mariabeeld stamt uit de late barok. Haar linkerbeen is naar voren geplaatst en haar mantel die van een zachte stof gemaakt lijkt, is onder haar linkerarm vastgeklemd. Op deze arm draagt zij haar kleine Zoon. Zij is verder gekleed in een hesje met een geplisseerde bovenrand en een vetersluiting. Zowel Maria als de klein Jezus hebben een welige haartooi, welke bij Maria eindigt in twee op vlechten lijkende strengen. Maria draagt een scepter; een teken van waardigheid voor de hemelkoningin. Jezus draagt een de wereldbol met een kruisje; een teken dat verwijst naar Zijn heerschappij over de wereld.

Dit beeld kreeg na de Tweede Wereldoorlog van de toenmalige Deken Berden de titel: “Onze Lieve Vrouw van Venray”. Hij gaf hiermee het startsein voor een nieuwe mariadevotie. Toen werd het beeld ook voorzien van een rozenkrans met glazen kralen.

Levensverhaal

Maria, de dochter van Joachim en Anna, is de moeder van Jezus. Volgens het evangelie zou zij net als haar man Jozef uit het huis van David stammen. Hiermee werd voldaan aan de voorwaarde dat volgens de profeten van Oude Testament de beloofde Messias uit het Huis van David zou komen. Het Nieuwe Testament vertelt verder dat zij verloofd was met Jozef maar niet met hem samenwoonde. Volgens het christelijke geloof werd zij zwanger van de H. Geest en behield zij haar maagdelijkheid.

Overeenkomstig de Joodse traditie gaf de verloving een paar al huwelijkse rechten, maar bleef de bruid in het ouderlijke huis wonen tot het moment dat de bruidegom haar hun huis plechtig binnenleidde. Volgens de evangelist Lucas keerden Maria en Jozef na de geboorte van Jezus in Betlehem niet terug naar hun woonplaats Nazareth, Zij vluchtten naar Egypte om op die manier te ontkomen aan de kindermoord waartoe Koning Herodus opdracht gegeven had. Hij deed dit om de aanstaande Koning van de Joden te doden.

Na de dood van Herodus keerden de familie terug naar Nazareth en groeide Jezus op volgens de joodse leer en traditie. Waarschijnlijk oefende hij net als Jozef het timmermansvak uit. Nadat Jozef al jong gestorven was bleef Maria als weduwe achter en wordt zij in het openbare leven van Jezus nog vaak vernoemd en was bij een aantal van zijn bijeenkomsten aanwezig.

Volgens een overlevering zou Maria de laatste jaren van haar leven samen met de apostel Johannes in Efese gewoond hebben en op 59 jarige leeftijd gestorven zijn. Hierna is zij met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. Efese is nu een bedevaartplaats voor de christenen en ook de moslims, omdat Maria een aantal keren in de Koran genoemd wordt.

Verering

Maria is in de katholieke kerk de belangrijkste heilige maar ook Oosters-orthodoxe kerken speelt Maria een belangrijke rol. Zij wordt op talloze plaatsen en in kapellen en op verschillende manieren vereerd.

Die verering komt tot uitdrukking in gebeden en gezangen, bedevaarten, processies, in de vorm van beelden en schilderijen.

Er zijn veel data waarop een Mariafeest gevierd wordt.
De voornaamste zijn:

25 augustus: Maria Tenhemelopneming;
8 januari: Maria Lichtmis;
25 maart: Maria Boodschap;
8 september: Maria geboorte

Maria is de patrones van de familie en het gezin.


grote afbeelding
plaats