Sint Petrus Paus

Eikenhout; hoogte 157 cm
Atelier Henrick Douwerman, Kalkar; Ca. 1530

Beeldbeschrijving

Het beeld van Petrus, hier afgebeeld als paus, is het indrukwekkendste object in de kerk.

Petrus zit breed uit op een bank. Hij draagt de sleutels in zijn rechterhand en met zijn linkerhand bladert hij in een boek. Op zijn hoofd een tiara , de pauselijke driekroon, die het teken van zijn pauselijke ambt is. Hij is gekleed in een witte albe en superplie met daaroverheen een zware koorkap. De ketenen om zijn linkerpols - Petrus banden - zijn verdwenen.

Het imposante beeld van Petrus is goed bewaard gebleven. In 2004 is het door het Restauratie Atelier Limburg, Maastricht, gerestaureerd. Hierbij zijn verschillende lagen verf verwijderd en is de oorspronkelijke polychromie weer blootgelegd. Deze bestaat uit een witte albe en superplie versierd met ruitmotieven en een rode, groengevoerde koorkap die met bloemen is versierd. De in reliŽf uitgevoerde afbeeldingen van apostelen op de koorkap zijn zeer bijzonder en erg fraai gesneden. Een bijzonder element van dit beeld is de ruimtelijke uitstraling.

Het beeld wordt toegeschreven aan de kunstenaar Henrick Douwerman, of aan een zelfstandig werkend beeldsnijder uit dit atelier. Deze laatste kreeg de noodnaam: "Meester van de Petrus van Venray".

Levensverhaal

Petrus is de zoon van Jona en broer van Andreas. Hij was een visser op het meer van Gennesareth Hij werd door zijn broer in contact gebracht met Jezus, die hem de (Griekse) naam Petros gaf. Dit betekent: steenrots. "Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk de hemel en wat gij op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn" .

Petrus begeleidde Jezus gedurende diens hele openbare leven en voerde vaak namens de andere apostelen het woord. Na de dood, verrijzenis en Hemelvaart van Jezus, trad hij op als hoofd van de achtergebleven leerlingen.

Onder het bewind van Keizer Nero werd Petrus waarschijnlijk in het jaar 65 te Rome door kruisiging ter dood gebracht, waarbij hij op eigen verzoek, ondersteboven aan het kruis hing.
Hij speelde in de vroege kerk een centrale rol . Deze wordt o.a. beschreven in " de Handelingen"en door de overleveringen van de kerkvaders. Hij stichtte kerken in Rome, AntiochiŽ en Jerusalem.

Verering

29 juni is de feestdag Petrus en Paulus.
1 augustus is de feestdag Sint Petrus' Banden.

Al snel na zijn dood werd voor de pelgrims een klein monument opgericht op de plaats waar hij werd begraven. Op deze plek werd door Constantijn de eerste Sint-Pietersbasiliek gebouwd die tot in de 16e eeuw dienst deed. Boven het graf werd een altaar geplaatst. De huidige Sint Pieter is op precies dezelfde plek gebouwd.

De verering van Petrus Paus is zeer oud en rond 1500 vindt deze ook in Venray plaats. Het is mogelijk dat Pastoor van der Gaet, opdrachtgever voor de bouw van de huidige kerk, bij het gereedkomen van deze kerk Petrus met zijn banden als nieuwe patroon gekozen heeft.

Petrus is de patroon van een groot aantal plaatsen en kerken en verder van de pausen, vissers pottenbakkers, smeden, loodgieters en veel andere (beroeps-)groepen.

Hij wordt aangeroepen tegen o.a. slangenbeten, hondsdolheid, koorts en bezetenheid.


grote afbeelding

detail  - plaats