Heilige Oda

Eikenhout; hoogte 105 cm
Atelier Meester Arnt van Kalkar; ca. 1485

Beeldbeschrijving

Er is in de heiligenkalender sprake van minstens twee jonge prinsessen, die Oda heten. Beide zijn onderwerp van veel legende verhalen. De meest bekende is de H. Oda van Amay die een eeuw eerder leefde dan de H. Oda van St. Oedenrode. Het beeld uit onze kerk stelt de H. Oda van St. Oedenrode voor.

Dit bijzonder fraaie beeld van de ingetogen H. Oda is gesneden uit een halve eikestam. Het vertoont de typische kenmerken van de beelden van Meester Arnt: de uitholling van het beeld aan de achterkant, de vooruitgestoken rechterknie, de naar buiten gekeerde linkerheup en het licht neigende hoofd. Dit beeld lijkt zeer veel op dat van de H. Catharina en de H. Lucia en is vrijwel zeker van dezelfde kunstenaar. Het is voorzien van het typische attribuut voor de H. Oda, een ekster, omdat deze vogel volgens de legende lastige indringers op afstand moest houden.

Het Oda-beeld behoort met o.a. dat van Catherina tot de groep beelden die al snel na de voltooiing van de kerk (1475) werden aangekocht. Het stond rond 1500 samen met de beelden van de H. Lambertus en de H. Catharina op het zogenaamde Lambertusaltaar, ťťn van de zestien altaren, die rond 1500 in onze kerk stonden en waar de meeste van onze beelden van afkomstig zijn.

Levensverhaal

Volgens een kroniek uit het klooster Jerusalem uit ca. 1500 werd deze heilige Oda in de 7e eeuw blind geboren uit Ierse koninklijke ouders. Haar ouders lieten haar naar het graf van St. Lambertus in Luik brengen waar zij van haar blindheid werd genezen.

Omdat zij maagd wilde blijven ter wille van Christus, trok zij zich terug in de eenzaamheid. Na een tijdje in Venray gewoond te hebben (op de plek waar nu nog de middeleeuwse St. Odaput zich bevindt) vertrok zij naar Sint Oedenrode. Aan de Westrand van Venray keerde zij zich nog om om plechtig te beloven dat zij eeuwig voor Venray zou blijven bidden. Daarom heeft zij in Venray een bijzondere verering gekregen als patrones van Venray.

Zij is in St. Oedenrode gestorven en daar waarschijnlijk begraven. Zo komt St. Oedenrode aan zijn naam.

Een ander, kleiner, beeldje van Sint Oda stond oorspronkelijk in een aan haar toegewijd kapelletje op de plek waar zij beloofd had Venray te zullen beschermen. Dit 62 cm hoge beeldje werd in 1962 gestolen. Enkele dagen later werd het echter in een trein weer teruggevonden en via de Nederlandse Spoorwegen weer terug bezorgd. Sindsdien is het in het bezit van het kerkbestuur van Venray en staat in een nis in de kerk.

Verering

De feestdag van de H. Oda is 28 november.


grote afbeelding
plaats