Heilige Severus

Eikenhout; hoogte 108 cm
Atelier Meester Arnt van Kalkar; 1480 - 1485

Beeldbeschrijving

De H. Severus die hier bedoeld wordt, staat bekend onder de naam Severus van Ravenna. Hij is hier afgebeeld met de bisschopsstaf en de weversspoel.

Uit de jaarringen aan de onderkant van het beeld is op te maken dat het gesneden is uit een meer dan 100 jaar oude boom. Het beeld is van hoge kwaliteit met zeer verfijnd snijwerk. Het hoofd en de parelranden op de mijter en de franjes aan de kleding getuigen hiervan.

De huidige polychromie van het beeld is - na de restauratie door Piet van Dongen, direct na de 2e W.O.- aangebracht door Gerard Janssen uit Den Haag.

Voor zover bekend heeft er geen apart weversaltaar in de Sint Petrus'Banden kerk gestaan. Er zijn wel altijd wevers werkzaam geweest in Venray. In de vijftiende eeuw blijken er al wevers werkzaam te zijn in Venray.

Toen het klooster Jerusalem ontstond in de vijftiende eeuw hielden de eerste zusters zich bezig met spinnen en weven. Dat leidde in het begin tot spanningen tussen het nieuwe klooster en de gevestigde wevers. De zusters werden bij hun deelname aan de parochiemis zelfs heel vervelend behandeld. Weversgezellen gingen vlak voor hen staan en maakten zeer beledigende gebaren voor de ogen der vrome nonnen!

Levensloop

Volgens een legende werd de wever Severus tot bisschop van Ravenna gekozen, doordat een duif tijdens de bijeenkomst waarin een opvolger van de juist overleden bisschop moest worden gekozen, op zijn hoofd neerstreek en daar bleef zitten totdat men hem had gekozen.

Het staat historisch vast dat hij in 343, samen met Servatius, bisschop van Tongenen-Maastricht, deel nam aan de synode van Sardica, het huidige Sofia. Op deze synode werd de ketterse leer van het Arianisme veroordeeld.

Volgens de legende opende Severus, toen hij zijn einde voelde naderen, eigenhandig en alleen het graf van zijn overleden vrouw en zijn zuster. Toen het graf was geopend, schoven de stoffelijke resten van zijn vrouw en zijn zuster opzij. Hij ging op hun plaats liggen om meteen daarop te sterven. De meeste van zijn stoffelijke resten zijn later in Mainz en de Sint Severus-kerk te Erfurt terecht gekomen.

Verering

De H. Severus werd in de Middeleeuwen vereerd door vooral de wevers en doekmakers.

Zijn feestdag valt op 1 februari.


grote afbeelding
plaats