Het orgel

De kerk van Venray kent een rijke en eeuwenoude orgelhistorie die al dateert van voor 1514.

Speurend in het kerkelijk archief treft men tot de 19e eeuw een zestiental orgelbouwers aan, waarvan een gevestigd in Venray, die betrokken waren bij het orgel. Het instrument dat nu in de kerk staat vervangt het meubel dat tijdens de verwoesting van de kerk in oktober 1944 op een drietal engeltjes en het Ceciliabeeld na, geheel verloren ging. De engeltjes en Cecilia hebben nu een eigen plaats in het portaal van de kerk.

Recente geschiedenis

In 1803 werd het orgel afkomstig uit het (opgeheven) Dominicanenklooster uit Kalkar (D) aan de Venrayse kerk geschonken en het werd in 1806, ofwel door de genoemde van oorsprong Duitse orgelbouwer Titz,, ofwel door de Luikse Graindorge, in Venray geplaatst. Zeker is dat beide firma’s op enigerlei wijze erbij betrokken waren.

De oorspronkelijke bouwer en het precieze bouwjaar zijn niet bekend. Vermeulen spreekt (in het programmaboekje van de Plechtige Inwijding, 1 mei 1913) over “… een antieke, fijnbesneden orgelkast van tegen 1720 …. “ .

In 1913 werd dit instrument door de fa. Vermeulen uit Weert, orgelbouwers sinds 1730, vervangen. Zij bouwden achter het bestaande Rococo-front een nieuw pneumatisch orgel dat in 1941 door dezelfde firma “ …. onder leiding van den Zeereerwaarden Zeergeleerden Pater Dr. Eliseus Brüning O.F.M. verplaatst, uitgebreid en voor het Electro-Pneumatisch systeem ingericht …..” (uit programmaboekje van de Plechtige Inzegening, 13 juli 1941). Dit behoorde volgens de Orgel en Klokkenraad qua structuur en klankexpressie tot de vijf beste orgels van Nederland.

De opdracht voor de bouw van het huidige orgel werd mogelijk dankzij de inzet van het orgelcomité, het kerkbestuur en de parochianen en werd in 1953 gegeven, waarna het twee jaar later plechtig werd ingewijd.

Het front van het orgel is ontworpen door Ir. J.Kayser, architect te Venlo; het oksaal is gemaakt door de fa. Jos Keijsers & Zoon te Horst. Het elektro-pneumatisch orgel dat beschikt over 42 stemmen en 2556 sprekende pijpen is ook gebouwd door de fa. ” Gebrs. Vermeulen” uit Weert.

Bij de bouw werd - evenals in 1941 - gebruik gemaakt van het advies van Dr. E. Bruning uit Nijmegen, adviseur van de Katholieke Klokken en Orgelraad.

Het orgel heeft een brede dispositie, (geheel van registers van een orgel), die het geschikt maakt voor grote delen van de orgelliteratuur. Het symfonische karakter maakt het bijzonder geschikt voor de grote Franse werken van componisten als Franck, Dupré en Guilmant..

Het orgel wordt vooral gebruikt tijdens de eredienst. Daarnaast wordt jaarlijks door het Orgelcomité Venray een orgelconcert georganiseerd met een bekende Nederlandse of buitenlandse organist. Dit concert vindt doorgaans plaats op de 4e zondag in mei om 16:00 uur (toegang gratis, informatie Carola Hoedemaekers, 0478 550230).

Dispositie van het orgel

PEDAAL C-f. 30 tonen

1. prestant 16'
2. subbas 16'
3. octaaf 8'
4. gedekt 8'
5. prestant 4'
6. octaaf 2'
7. ruispijp 3 st.
8. bazuin 16'
9. trompet 8'
10. trompet 4'

MANUAAL I c-g. 56 tonen

11. prestant 16'
12. prestant 8'
13. spitsgamba 8'
14. bourdon 8'
15. octaaf 4'
16. fluit gedekt 4'
17. quint 2 2/3 '
18. superoctaaf 2'
19. sesquialter 2 st.
20. mixtuur 4-6 st.
21. trompet 8'
22. klaroen 4'

MANUAAL II

23. roerfluit 8.'
24. tolkaan 4'
25. nachthoorn 2'
26. quint 1 1/3'
27. kl. mixtuur 3 st.
28. kromhoorn 8'

MANUAAL III

29.quintadeen 16'
30. diapason 8'
31. salicionaal 8'
32. celestes 8'
33. nachthoorn 8'
34. zing. prestant 4'
35. gemshoorn 4'
36. nasard 2/3'
37. woudfluit 2'
38. flageolet 1'
39. tertiaan 2 st.
40. cymbel 3 st.
41. echo trompet 8.
42. schalmei 4'

KOPPELINGEN

- pedaal + manuaal I 
- pedaal + manuaal II
- pedaal + manuaal III
- manuaal I + manuaal II
- manuaal I + manuaal III
- manuaal II + manuaal III
- pedaal + manuaal III 4'
- manuaal I + manuaal II 16'.

DRUKKNOPPEN

Automatische pedaalomschakeling manuaal II, III met 4 vrije versterkingen;
4 vaste combinaties P. MF. F. Tutti;
een zetknop-combinatie in 2 schuifladen met 4 vrije combinaties;
generaal register crescendo;
tongwerkafsteller

VOETDRUKKNOPPEN

Zes voetdrukknoppen in wisselwerking opde normaalkoppeling;
eén voetdrukknop met generaal tutti en lichtsignaal;
trede voor zwelkast manuaal III;
trede voor generaal register crescendo met lichtsignaal.


grote afbeelding

detail  - plaats