De kruisweg, statie 2

Jezus neemt het kruis op zijn schouders.

Olieverf op hout; 150 x 120 cm.
Petran Vermeulen, 1958

Geschiedenis

De kruisweg van Petran Vermeulen (1915-1988) werd door de parochie aan Deken Loonen geschonken toen deze zijn 25 jarige priesterfeest vierde.

Petran Vermeulen, Venrayenaar van geboorte, was de zoon van de koster van de kerk. Als schilder maakte hij vooral naam als portretschilder, een vak dat hij o.a. bij zijn Vlaamse leermeester Isidoor Opsomer geleerd had.

Na de nodige verwikkelingen over het ontwerp van de kruisweg, kon hij in 1956 aan de slag, waarna de kruisweg in 1958 in de kerk geplaatst werd. De reden voor de verwikkelingen was een verschil van mening tussen de bisschoppelijke bouwcommissie en de vertegenwoordigers van de kunstenaars over de kwaliteit van het werk. Het werk zou geen 'waardig, modern kunstwerk' zijn en dus niet geschikt voor de Venrayse kerk. Met veel diplomatie van de partijen werd een situatie als rond de kruisweg van Aad de Haas in Wahlwiller voorkomen.

Het werk is expressionistisch en tegelijk ook realistisch. In alle staties is Christus de centrale figuur. Het werk oogstte al bij de installatie veel waardering. Vooral de laatste twee staties zijn van hoge kwaliteit.

De in de oorlog verwoeste kruisweg kwam uit het atelier voor Kerkelijke Kunst te Roermond. Het enige overgebleven paneel hangt nog in de kerk.

Betekenis van de kruisweg

De kruisweg (Via Dolorosa) maakt deel uit van de tradities rond het christelijke Paasfeest. Voor de middeleeuwse mens, die in de regel niet kon lezen en schrijven, was het een nabootsing in de vorm van een schilderij of relif van de lijdensweg van Christus, welke liep vanaf het paleis van de Romeinse procurator (Pontius Pilatus) tot op de heuvel Golgotha.

Het woord statie is afgeleid van het statio, dat het staan of stilstaan betekent.

In de Rooms-Katholieke eredienst is het sinds de 15e eeuw ook een godsdienst-oefening van de Goede Vrijdag, waarbij (Hierbij gaan) de gelovigen biddend langs veertien zogenaamde kruiswegstaties gaan. De godsdienstoefening wordt aan verschillende bronnen toegeschreven. Ze zou herinneren aan het bezoek dat de H. Maagd Maria in Jeruzalem aan de plaatsen van de Via Dolorosa bracht, maar meer waarschijnlijk is de mening dat de H. Franciscus van Assisi verantwoordelijk is voor de verspreiding van de gebeden kruisweg.


grote afbeelding
plaats