Schilderijen

Zeer opvallend aanwezig in de kerk zijn de 14 staties van de kruisweg, geschilderd in olieverf op hout, welke dateren van 1958. De staties 2 en 13 kunnen op deze website bekeken worden. De bijbehorende teksten zijn grotendeels identiek.

Verder bevinden zicht achter in de kerk twee geschilderde doeken uit de achttiende en negentiende eeuw.


Volgnummer:  van