Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten

Olieverf op doek; 156 x 104 cm.
Antwerpen (?); einde 18e eeuw

Betekenis

De devotie tot de Zeven Smarten van Maria heeft zijn oorsprong in de vijftiende eeuw, tegelijk met de opkomst van het rozenkransgebed. Was er in het begin sprake van vijf smarten, later is het bekende zevental ontstaan: Simeons voorspelling - de vlucht naar Egypte - het achterblijven van Jezus in de tempel - de ontmoeting van Jezus en Maria op de kruisweg - de dood van Jezus aan het kruis - de afneming Jezus' lichaam van het kruis en - de graflegging.

De zeven smarten staan uitgebeeld rondom Maria wier hart wordt doorboord met zeven zwaarden.

Geschiedenis

Van oudsher heeft er in Venray een diepgewortelde devotie bestaan tot de "De VII WeeŽn", zoals deze vroeger werd genoemd. In verband hiermee zijn in 1867 rond het kerkgebouw zeven nieuwe staties van de Zeven Smarten van Maria aangebracht, gemaakt door Lenaerts en Houtermans uit Roermond. Twee ervan bevinden zich momenteel nog aan de zuidoost zijde van het kerkgebouw. In de Maas- en Roerbode van 14 december 1867 wordt naar aanleiding daarvan gezegd: "Voorzeker zal de godsvrucht der Zeven WeeŽn, welke steeds in deze parochie was blijven voortbestaan, ofschoon de oude beeltenissen reeds sedert jaren waren verdwenen, door dit treffend beeldwerk opgewekt en verlevendigd worden". Bij de Paterskerk in Venray, toegewijd aan de Zeven Smarten van Maria, zijn buiten nog altijd de zeven staties van de Smarten van Maria te zien. Binnen, in de oude kruisgang, wordt nog een oorspronkelijke serie bewaard.


grote afbeelding
plaats