Liturgische voorwerpen

Liturgische voorwerpen zijn voorwerpen die tijdens de verschillende godsdienstige plechtigheden en diensten gebruikt kunnen worden.
Onderscheiden worden:

- vasa sacra (heilig vaatwerk dat in aanraking met geconsacreerde eucharistische gaven kan komen.)
Hieronder vallen o.a. de kelken met het kelklepeltje, de pateen of hostieschaal, de ciborie,de pyxis of ziekendoosje, de monstrans.

- vasa non sacra (heilig vaatwerk dat niet in aanraking met geconsacreerde eucharistische gaven kan komen.)
Hieronder vallen oo.a. de wierookvaten met de daarbij horende wierookscheepjes, de ampullen, het wijwatervat, lavabokan of ablutiekan, kandelaars en flambouwen.

Altaarbellen en schellen worden als muziekinstrument beschouwd.

Alle voorwerpen van textiel worden paramenten genoemd.

De St. Petrus'Banden kerk bezit een groot aantal van deze voorwerpen waarvan ook de herkomst en geschiedenis bekend is.


Volgnummer:  van