Ciborie

Zilver, hoogte 55 cm.
Merken G en gekroonde D
Antwerpen, 1660

Beschrijving

Van de vier cibories die de St. Petrus' Banden kerk bezit, is de hier afgebeelde barokke ciborie de oudste en meest kostbare. Op de bolle voet zijn drie cartouches aangebracht met in reliŽf de voorstellingen van het Laatste Avondmaal, de Stigmatisatie van Franciscus en zijn aanwezigheid bij de kribbe te Grecchio. Op de cuppa zien we de afbeeldingen van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Antonius van Padua met het wonder van de ezel en de uitreiking van de communie aan de Franciscaner monnik Bonaventura. Het met drie gevleugelde engelenkopjes versierde deksel, wordt bekroond met de voorstelling van de pelikaan die met het bloed uit zijn borst zijn jongen voedt.

Op de voetrand is de volgende mysterieuze tekst gegraveerd: DOM*BMVIC*CMF*FITS DD.S.ACUR*C*IAVHT*1660 JULY 22. Mogelijk is er uit op te maken dat een priester BM, vicaris van het Minderbroederklooster te Venray de kelk ten geschenke heeft gekregen op 22 juli 1660. Een latere inscriptie vermeldt nog Eccl St Petri Vinc Venray (van de kerk van St. Petrus' Banden te Venray).

Geschiedenis

Het gebruik van de ciborie, de kelk of beker met deksel waarin de geconsacreerde hosties worden bewaard, dateert dan de 13e eeuw. Dit gebruik had te maken met de leer van de Transsubstantiatie, de werkelijke verandering van brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus. Als gevolg van deze leer moesten de hosties met de grootst mogelijke zorg worden bewaard.


grote afbeelding

detail