Petrus' bandenkerk Venray

Beschrijving

Met de bouw van deze imposante kerk werd begonnen in 1462 en al in 1475 kon de Petrus-luidklok in de 84 meter hoge toren gehangen worden. In de daarop volgende jaren werd kerk verfraaid en verder ingericht met het geld dat de bouwpastoor van der Gaet had nagelaten.

De kerk, die de kenmerken van de Nederrijnse baksteengotiek (late gotiek) draagt, heeft een 25 meter hoog middenschip en twee zijbeuken die elk 17 meter hoog zijn. Door de hoogte van de zijbeuken, ontbreken aan de buitenzijde de luchtbogen. De bouwmeester was een leerling van Gisbert Schairt, een befaamd bouwmeester die de kerken van o.a. Xanten, Kranenburg en Nijmegen bouwde.

In 1566 bevonden er zich 16 altaren van de diverse gilden en broederschappen in de kerk met daarop de patroonheiligen van deze gilden. Omdat de beeldenstorm aan de kerk voorbij is gegaan en de kerk tot aan het einde van de 2e W.O. gevrijwaard is gebleven van allerlei andere rampen, bezit de kerk nog steeds een unieke verzameling beelden, voor een groot deel middeleeuws. Deze beelden hebben ook altijd in deze kerk gestaan.

Naast de beelden die ooit op de altaren stonden, is er een unieke serie Apostelbeelden (15e en 16e eeuw), een Marianum (15e eeuw) en een imposant beeld van Petrus Paus (1530). Ook de geelkoperen Arend, die als lezenaar gebruikt wordt is van een bijzondere schoonheid.

Bij de verwoesting van de kerk op 16 oktober 1944 zijn de gebrandschilderde ramen, de muur- en gewelfschildering en het orgel geheel verloren gegaan. Alleen het orgel is vervangen.


grote afbeelding

west  - kraagsteen  - sluitsteen