Apostel Judas Thaddeüs

Eikenhout; hoogte 160cm
Zuidelijke Maasstreek; begin 17e eeuw

Beeldbeschrijving

Thaddeüs, timmerman van beroep, houdt een winkelhaak in zijn rechterhand, een attribuut dat hiernaar verwijst. Links draagt hij een boek. Zijn hoofd is opvallend naar beneden gericht. Net als de andere apostelen draagt ook hij een blauw versierd onderkleed met eroverheen een ruimvallende geplooide mantel. Ook dit gewaad is aan de binnenzijde rood en aan de buitenzijd goud gekleurd.

De neogotische polychromie dateert van 1886 en is van de hand van J.L.Kusters. De winkelhaak is van P.van Dongen.

Levensverhaal

Judas Thaddeüs, geboren in Edessa, werd ook wel Lebbeüs genoemd, een bijnaam die hij kreeg toen hij door Johannes de Doper gedoopt werd. Ook noemde men hem "Judas Jacobi", een naam die verwijst naar de verwantschap met zijn broer Jacobus (Minor).

Hij volgde Christus toen deze hem riep en werd een van de twaalf apostelen.

Hij preekte in zijn geboortestad waarna hij naar Amis in Mesopotamië vertrok om daar vijf jaar te blijven. Samen met zijn broer en reisgenoot Simon de Zeloot trok hij jarenlang door alle provincies van het Perzisch Rijk, intussen ook zijn beroep van timmerman uitoefenend. Uiteindelijk deed hij Berytos in Fenicië aan, de stad waar hij zou sterven.

Over de manier waarop hij aan zijn einde kwam - was het een natuurlijke dood of onderging hij de marteldood? - zijn de bronnen niet eensluidend. Meerdere bronnen spreken van een marteldood onder een overvloed aan stokslagen, anderen menen dat hij onthoofd werd.

Als Thaddeüs in de evangelies enkel Judas wordt genoemd, wordt vaak gesproken van "niet Judas Iskariot", dit om hem te onderscheiden van Judas de verrader.

Verering

Kerkelijke feestdag: 28 oktober.


grote afbeelding
plaats