Apostel Petrus

Eikenhout; hoogte 160cm
Zuidelijke Maasstreek; begin 17e eeuw

Beeldbeschrijving

Petrus is gekleed in een lang gesloten gewaad met een riem om zijn middel. Het blauwgroene kleed is versierd met kruismotieven. Daaroverheen draagt hij een over de schouder hangende mantel - goudkleurig van buiten, rood van binnen -, die aan de voorzijde achter de gordel is vastgeklemd.

Hij is blootsvoets, draagt een baard en zijn hoofd is onbedekt. Zijn rechterknie is licht gebogen. Het boek in zijn handen verwijst naar de taak van de apostelen: onderricht en bekering. Als teken van zijn leiderschap heeft Petrus als vast attribuut de sleutels van het Rijk der Hemelen in zijn handen.

De zichtbare neogotische polychromie is in 1886 door J.L. Kusters aangebracht. In 2003 is het beeld opnieuw gerestaureerd door "Stichting Restauratie Atelier Limburg Maastricht".

Levensverhaal

Petrus, bij zijn geboorte Simon Barjona genoemd, was de zoon van Jonah. Net als zijn broer Andreas was hij visser van beroep. Aanvankelijk woonachtig in Bethaisda vertrok hij later naar KafarnaŁm, waar zijn vrouw woonde. Daar ontmoette hij Jezus, van wie hij al bij de eerste ontmoeting de naam Petrus (gelatiniseerde vorm van het Griekse woord Petra = rots) kreeg.

Toen Jezus beide broers hun visnetten zag spoelen riep hij hen om hem te volgen.

In het jaar '31, waarin de Messias zijn raad van Apostelen koos, stelde hij hem aan als hoofd van het gezelschap. Met de opdracht zijn schapen te weiden vertrouwde hij hem de zorg voor zijn toekomstige Kerk toe. Samen met zijn broer Andreas en Jacobus (Major) behoorde hij tot de drie bevoorrechte leerlingen die getuige mochten zijn van Jezus momenten van glorie en vernedering.

Petrus, Prins der apostelen, preekte in AntiochiŽ, Klein-AziŽ, Korinthe en Rome.

Petrus schreef twee canonnieke epistels, het laatste - zijn spirituele testament - kort voor zijn dood in Rome, waar hij geruime tijd gevangen werd gehouden.

De traditie wil dat hij op ongeveer dezelfde tijd als Paulus de marteldood onderging.
Zichzelf niet waardig oordelend dezelfde kruisdood te ondergaan als de Messias stierf hij ondersteboven hangend aan het kruis ('65).

Verering

Kerkelijke feestdag: 29 juni (Feest van Petrus- en Paulus).

Petrus is de schutspatroon van de vissers.


grote afbeelding
plaats