Hoofdaltaar

Franse kalksteen
Hoogte middentoren 950 cm
Breedte 409 cm
Werkplaats voor Kerkelijke kunst P.J. Cuypers & Co, Roermond; 1905

Beschrijving

Het altaar dat nu in de kerk staat is afkomstig uit de Annakerk van Breda die gesloten is. Door bemiddeling van de Rijksdienst voor Monumentenzorg is het in 1999 overgenomen en opnieuw opgebouwd.

Boven op de predella is een Latijnse tekst aangebracht. Vertaald: 'Van oost naar west zal een offer worden opgedragen aan mijn Heer'. Boven deze tekst zijn (vlnr) de afbeeldingen van de heilige Barbara, Tomas van Aquino, Antonius van Padua en Leonardus aangebracht. Links en recht van het tabernakel bevinden zich de toepasselijke voorstellingen van het Laatste Avondmaal en de wonderbare broodvermenigvuldiging. Op de hoeken, onder de zijtorens staan manshoge beelden van Petrus (l) en Paulus (r). Hun houten beelden staan ook vr het altaar. Dit zijn resten van het neogotische altaar dat tijdens de oorlog vernield werd.

Op de bronzen deur van het tabernakel is het Lam Gods uitgebeeld met een kruisbanier met daaromheen de tekst: 'Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt." De symbolen en de namen van de vier evangelisten zijn afgebeeld in de hoeken van de deur. Aan de achterkant van het tabernakel bevinden zich twee bronzen deuren, met op elke deur een serafijn . Deze dragen een standaard met het Christusmonogram en een tekst uit de Apocalyps .

Aan de zijkant van de opbouw staat een Latijnse tekst die herinnert aan de stichter van de Annakerk, die het altaar indertijd ook heeft geschonken.


grote afbeelding

detail  - detail  - plaats