Sint Anna-altaar

Franse kalksteen
Hoogte middentoren 516 cm
Breedte 200 cm
Werkplaats voor Kerkelijke kunst P.J. Cuypers & Co, Roermond; 1905

Beschrijving

Ook dit altaar komt uit de Annakerk van Breda en werd tegelijk met het hoofdaltaar hier in de kerk geplaatst.

De op de predella aangebrachte tekst is van Jesaja en luidt, vertaald, "Uit de stronk van Isaï schiet een telg op; een scheut van zijn wortels komt tot bloei." Hierboven bevinden zich vier afbeeldingen, in hoogreliëf, t.w. van de heilige Elisabeth, Johannes de Evangelist, Antonius van Padua en Franciscus Xaverius.

In de bovenbouw van het altaar worden drie apocriefe verhalen uitgebeeld, links de Geboorte van Maria, in het midden Moeder Anna die Maria leert lezen in de bijbel en rechts de Ontmoeting van Joachim en Anna bij de Gouden Poort.

De tombe wordt gesierd door een afbeelding van de Boom van Jesse. Uit de borst van de slapende, met lange grijze baard getooide Jesse ontspringt een zware boomstam, die zich naar links en rechts vertakt. In de takken links bevinden zich drie gekroonde koningen, onderaan David met de harp, daarboven Saul en Salomon met hun scepter.

Twee van de drie koningen aan de rechterkant hebben een scepter in hun handen; de derde houdt zijn handen gevouwen. De profeet die links boven Jesse is afgebeeld, heeft een banderol in zijn hand met daarop " ISAIAS". In het midden bevindt zich het Kind Jezus die een appel draagt. De profeet rechts van Jezus draagt een banderol met daarop XI, I; de verwijzing naar de plaats waar de aangehaalde tekst in de bijbel staat.


grote afbeelding

detail  - plaats